Tauragės Tarailių progimnazija

Misija

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies išsilavinimą įvairių poreikių ugdytiniams, plėtojant neformalų švietimą bei ugdant dorą, atsakingą, laisvą asmenybę.

Vizija

Tapti mokymo(si) sėkmės ir asmenybės ūgties mokykla.

Socialiniai partneriai