Tauragės Tarailių progimnazija

Erasmus+ programos projektas

Vykdant Erasmus+ programos projektą „Būk išmanus kaip skaitmeninis pasaulis“ susidūrėme su pasauline pandemija bei nuotolinio mokymo(-si) sąlygomis. Bendru projekto partnerių nutarimu, priimtu šių metų vasario 5 dieną, buvo nuspręsta laikinai sustabdyti projekto veiklas, o projekto pabaigos terminą nukelti į 2022 m. liepos 31 dieną tikintis ir viliantis įvykdyti projekto mobilumus fiziniu būdu. Tačiau dar iki šio nutarimo buvo vykdomos veiklos pagal projekto kompetencijų dienų aprašą (gruodžio-sausio mėn.). Mokytojai ir mokiniai aktyviai įsijungė ir dalyvavo įvairiose veiklose, kurios buvo atliktos prisitaikant prie nuotolinio mokymo(-si) sąlygų ir galimybių. Veiklos apėmė saugaus elgesio internete, pirmosios pagalbos suteikimo, kibernetinės priklausomybės, sveikos mitybos temas. Dėkojame prisidėjusioms mokytojoms Rositai Simonavičienei, Oksedai Naujokienei, Nijolei Baublienei, visuomenės sveikatos specialistėms Gemai Nairanauskaitei, Deimantei Rimgailaitei ir 4-8 klasių mokiniams. Jų dėka galime pasidžiaugti, kad:


6 kl. mokiniai dalyvavo nuotolinėje pamokoje „Kibernetinė priklausomybė“, kurios metu sužinojo kibernetinės priklausomybės pavojų;
4 kl. mokiniai išklausė naudingą nuotolinę pamoką „Pirmoji pagalba“, kurios metu susipažino su svarbiausiais primosios pagalbos suteikimo būdais;
7 kl. mokiniai demonstravo žinias apie pirmąją pagalbą, atlikdami interaktyvias veiklas svetainėje Eismopolis.lt; per IT pamoką, naudodamiesi anglų kalbos medicinių terminų žodynu (https://lt.speaklanguages.com), sukūrė medicininių terminų debesėlius (WordArt.com), o anglų kalbos pamokos metu dalyvavo viktorinoje Medical Terms (Kahoot).
5 kl. mokinės, susipažinusios su sveikos gyvensenos principais, sukūrė 7 dienų asmeninius mitybos planus anglų kalba ir pristatė juos klasės draugams.
6 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje anglų kalbos ir IT pamokoje, kurios tikslas buvo plėtoti mokinių žinias apie saugų elgesį internete. Pamoka vyko nuotoliniu būdu Moodle mokymosi aplinkoje ir Zoom platformoje. Pamokoje mokiniai susipažino su saugaus elgesio internete taisyklėmis bei gyvenimiškais patarimais, kaip saugiai elgtis internetinėje erdvėje, buvo skatinami anglų kalba išreikšti nuomonę apie internetines patyčias bei išklausius tekstą atlikti pateiktas teksto suvokimo užduotis. Atliko interaktyvų testą apie saugų internetą lietuvių kalba bei sudalyvavo viktorinoje, kurioje klausimai anglų kalba buvo užšifruoti QR kodais ( https://www.qr-code-generator.com).


Viltingai tikimės, kad netolimoje ateityje projekto veiklos galės būti atnaujintos ir sėkmingai įgyvendintos.

Margarita Bartkienė, anglų kalbos mokytoja ir Edita Kazlauskienė, IT mokytoja