Tauragės Tarailių progimnazija

80 metų su tremties gėla širdyse ir atmintyje

Lietuva niekada nepakluso prievartai, nesižemino prieš okupantus – žymiai stipresnius priešus. Pirmosios priežastys, paskatinusios lietuvių tautą pakilti į aktyvią kovą su sovietų okupacija, buvo masinės represijos, suėmimai ir trėmimai.  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis 1940–1953 m. laikotarpiu iš Lietuvos buvo ištremta 131 600 žmonių. Kas dešimtas Lietuvos tremtinys buvo vaikas. Tremtis įrėžė į žmonių atmintį didelį skausmą ir paliko gilius randus jų širdyse. Įstrigęs žodis Sibiras, sugriautos žmonių ateitys, išskirtos šeimos… Ir sunkūs dundantys gyvuliniai vagonai, pilni žmonių, iš Lietuvos Rusijos gilumon.
Birželio 14 dieną į  Tremties ir rezistencijos kiemelį rinkosi Tauragės rajono savivaldybės atstovai, LR  seimo narys R. Vaitkus, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Tauragės skyriaus  atstovai, kariškiai, šauliai, kultūros žmonės, tauragiškiai ir visi, kam ši diena buvo ir yra svarbi, kad prisimintų  tai, kas įvyko prieš 80 metų.
Skambėjo dainos, liejosi eilės. Labai smagu, kad tarp renginio programos dalyvių buvo ir mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Rositos Simonavičienės. Kanklėmis akomponuojant Karolinai Ishambetau, šeštokės Vestina V., Evelina, Ugnė, Kotryna, Kamilė, aštuntokės Eva, Saulė Marija ir Austėja, deklamuodamos jautrias eiles, sujaudino ne vieną renginio dalyvį. Po renginio visi, apsilankę muziejuje, galėjo matyti ir piešinių parodą  „Tremtis vaiko akimis“. O piešinių autoriai taip pat mūsų mokyklos 7 ir 8 klasių mokiniai, kuriuos piešti paskatino mokytoja Džiuljeta Vaitkevičienė.
Dėkoju mokytojoms ir mokiniams, kurie dalyvavo šiose veiklose ir garsina ne tik mokyklos vardą, bet nebijo pristatyti ir save. Šaunuoliai. Lietuvai reikia tokio aktyvaus, kūrybiško jaunimo.

Aušra Norvilienė,  istorijos mokytoja