Tauragės Tarailių progimnazija

Katalikų tikybos pamoka netradicinėje aplinkoje

Spalio 9 d. netradicinėje aplinkoje – Tarailių progimnazijos bibliotekoje vyko tikybos pamoka „Šventasis Raštas ir grožinė literatūra“, 5 klasėje. Pamoką vedė tikybos vyr. mokytoja Jolanta Lunskienė ir mokyklos bibliotekininkė Lina Beitnerienė . Pamokos tikslas buvo  išsiaiškinti skirtumus ir panašumus tarp Šventojo Rašto ir grožinės literatūros. Tikybos mokytoja Jolanta pristatė Šventojo Rašto leidinius:  tekstinius ir tekstinius su iliustracijomis. Paaiškino, kad Šventasis Raštas – Dievo laiškas žmonėms, kurį užrašė Dievo įkvėpti žmonės  yra ypatinga knyga, nes per ją mums kalba Dievas , Jis mus moko gyventi tiesoje. Tikybos mokytoja  pristatė naujausią leidinį, kunigo Algirdo Toliatos „Sekmadienio SMS“. Sekmadienio SMS – tai lyg trumpos kelio nuorodos, lyg blyksniai, nušviečiantys evangelijų kelius. Kad gerumo ir prasmingų tiesų moko ne tik „Šventasis Raštas“, mokiniams įrodė bibliotekininkė Lina Beitnerienė, pristačiusi penktokėliams R. J. Palacio knygą „Stebuklas“. Ji apie jų bendraamžį berniuką, kurį likimas nuskriaudė fiziškai, tačiau gėrio, nuoširdumo atseikėjo su kaupu. Perskaitę šią knygą tikrai tapsime geresni, mokėsime priimti žmogų kitokį nei visi. Ši išmintinga knyga tik dar kartą įrodo, kad kai labai nori, gali pasiekti didelių pergalių, net jei esi vaikas, su kitokiu nei visų veidu. Skaitykime knygas, kurios mus moko emocinio brandumo ir gėrio. Bibliotekos darbuotoja Lina, mokinius paragino ateiti ir pasirinkti jiems mėgstamą knygelę. Mokiniai susipažino su įvairiomis enciklopedijomis bei grožine literatūra. Jie galėjo atrasti skirtumų ir panašumų tarp Šventojo Rašto ir grožinės literatūros. 

Jolanta Lunskienė, tikybos  vyr. mokytoja