Tauragės Tarailių progimnazija

Integruota istorijos ir matematikos pamoka

Mokytojas kiekvieną dieną ieško naujų mokymo metodų, kurie mokiniui būtų priimtiniausi, įdomiausi ir didintų mokymosi motyvaciją. Integruotos pamokos susieja skirtingus mokomuosius dalykus, atskleidžia tam tikro dalyko praktinę reikšmę. Tokios pamokos yra veiksminga priemonė, kuri ugdo kritinį mokinių mąstymą ir savarankiškumą, skatina kūrybiškumą, moko logiškai mąstyti, formuoja bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Spalio 19 dieną penktoje klasėje vyko integruota istorijos ir matematikos pamoka „Istorija matematikoje, matematika istorijoje“. Mokiniai pakartojo laiko matavimo vienetus, juos dėliojo chronologine (didėjimo) tvarka. Prisiminė, kaip skaičius užrašyti romėniškais skaitmenimis. Daugiausia emocijų sukėlė darbas porose: penktokai turėjo atlikti matematinius veiksmus, užrašytus romėniškais skaitmenimis, ir sudėlioti istorinį terminą priešistorija. Nugalėtojų laukė prizai, tad penktokai dirbo noriai ir susikaupę.

Dėkojame penktos klasės mokiniams už nuoširdų darbą.

Aušra Norvilienė, istorijos mokytoja, Zita Mozuraitytė, matematikos mokytoja