Tauragės Tarailių progimnazija

Netradicinio ugdymo diena

Sausio 14 d. mokykloje vyko netradicinio ugdymo diena. Pamokų metu buvo aptariamos temos pagal LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės“.

Penktokai kalbėjo apie būdus (žodžius ir veiksmus), kaip drąsinti klasės draugus, o ne juos žeminti. Pasiūlymai matyti grupių darbuose.

Neformalaus švietimo „Gamtamatika“ užsiėmimo metu buvo kalbama apie emocijas, kaip, kokiais būdais jas galima paveikti. Mokiniai kūrė (piešė) vaisių arba daržovių formos emociukus. Per gamtos pamokas šeštos ir aštuntos klasių mokiniai pakartojo žinias apie konfliktus, kokių tipų būna konfliktai ir kaip juos spręsti. Aštuntokai piešė „konfliktuojančius“ veidus, o šeštokai konfliktą vaizdavo kaip fantastinę būtybę. Anglų kalbos pamokose 6 - 7 klasių mokiniai diskutavo, ką reiškia būti geru draugu ir kaip išlaikyti gerus santykius su bendraamžiais. Mokiniai įvardijo žmogaus charakterio savybes, pagal kurias galima jį laikyti geru draugu, bei jas vizualizavo. Lietuvių kalbos pamokoje penktokai kalbėjo apie būdus (žodžius ir veiksmus), kaip drąsinti klasės draugus, o ne juos žeminti. Dirbdami grupėse rankučių piešinukuose rašė padrąsinimo žodžius ir veiksmus. O šeštokai ir septintokai piešė draugystės atvirukus. Pamokas vedė mokytojos Margarita Bartkienė, Reda Klimašauskienė, Zita Mozuraitytė, Irena Skrodenytė, Rosita Simonavičienė.