Tauragės Tarailių progimnazija

Ugdymas karjerai

Karjera – tai visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka. Pagrindinis karjeros paslaugų sistemos tikslas – ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

Karjeros ugdymo specialistė – Rima Bandzinienė.

Mokinių ugdymo karjerai internetinė svetainė
Karjeros koordinatorius padeda:
Mokiniams
 • išsiaiškinti karjeros žingsnius;
 • išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;
 • rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis;
 • suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas;
 • pasirinkti mokymosi įstaigą baigus I, II klasę;
 • susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais;
 • rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.
Tėvams
 • teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu;
 • individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).
Klasių vadovams
 • siūlo klasės valandėlių temas;
 • supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
 • organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams;
 • konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema;
 • padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą;
 • padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 10 d.