Tauragės Tarailių progimnazija

Darbo užmokestis 
Informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį  darbo užmokestį (bruto) neatskaičius mokesčių (eurais)

Pareigybės pavadinimas
2020 metai 2021 m. 
I ketv.
2021 m.
II ketv.
2021 m.
III ketv.
2021 m.
IV ketv.
Direktorius 1779,00 2152,00 2152,00
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1418,00 1854,00 1854,00
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams 1252,00 1260,00 1260,00
Mokytojas 1318,00 1318,00 1318,00
Vyresnysis mokytojas 1416,00 1416,00 1416,00
Mokytojas metodininkas 1508,00 1508,00 1508,00
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1508,00 1508,00 1508,00
Pailgintos dienos grupės auklėtojas 886,00 886,00 886,00
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 1330,00 1330,00 1330,00
Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas 1348,00 1343,00 1343,00
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas 1416,00 1424,00 1424,00
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas 377,00 377,00 377,00
Socialinis pedagogas 1202,00 1216,00 1216,00
Specialusis pedagogas 608,00 608,00 608,00
Logopedas (0,75 et.) 912,00 912,00 912,00
Psichologas (0,5 et.) 0,00 0,00 0,00
Bibliotekininkas 959,00 965,00 965,00
Mokytojo padėjėjas
Vyriausiasis buhalteris 1355,00 1362,00 1362,00
Raštinės vedėjas 971,00 975,00 975,00
Inžinierius-programuotojas (0,5 et.) 437,00 442,00 442,00
Vairuotojas 771,00 796,00 796,00
Dietologas (0,5 et.) 440,00 442,00 442,00
Valytojas 607,00 642,00 642,00
Darbininkas 607,00 642,00 642,00
Kiemsargis 607,00 642,00 642,00
Skalbėjas (0,25 et.) 0,00 0,00 0,00

Informacija atnaujinta 2021 m. liepos 23 d.