Tauragės Tarailių progimnazija

Draugiškoji SEU olimpiada ,,Dramblys 2021“

Jau trečius metus mokyklos ketvirtokai dalyvauja respublikinėje ,,Draugiškojoje socialinio ir emocinio ugdymo olimpiadoje ,,Dramblys“. Olimpiados užduotimis siekiama ugdyti penkias pagrindines mokinių socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą. Užsiėmimų metu siekiama skatinti dalijimąsi, mokymąsi vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą, kaip elgtis, kai supyksti, kaip atpažinti ir spręsti konfliktus, ką tuomet išgyveni, ką jauti.
Mokiniai atliko įdomias, smagias, skatinančias bendrauti ir bendradarbiauti užduotis, mokėsi ieškoti sprendimų.

Nijolė Baublienė, ketvirtokų mokytoja