Tauragės Tarailių progimnazija

Integruota istorijos ir anglų kalbos pamoka muziejuje

Spalio 1 dieną 6 klasės mokiniai dalyvavo integruotoje istorijos ir anglų kalbos pamokoje, kuri vyko Tremtinių ir politinių kalinių kančių namuose. Mokiniai įdėmiai klausėsi istorijos mokytojos Aušros Norvilienės pasakojimų apie šiurpius įvykius, kuriuos slepia muziejaus sienos. Visiems patiko edukacija „Muziejus tamsoje“, kai visiškoje tamsoje, laikydami rankose žibintuvėlius ir užduočių lapus, ieškojo atsakymų į pateiktus klausimus. Anglų kalbos mokytoja Margarita Bartkienė supažindino mokinius su anglų kalbos žodžiais tremties tema. Grįžę į mokyklą mokiniai atliko anglų kalba užduotis, susijusias su muziejuje išgirsta informacija: pritaikydami dienoraščio metodą aprašė patirtas emocijas ir kilusius mintis apie žmonių patirtas kančias.

Margarita Bartkienė, anglų kalbos mokytoja, Aušra Norvilienė, istorijos mokytoja